הקייטנה המטיילת של רוני קריין


אם נרשמים אחים/אחיות יש למלא טופס נפרד עבור כל אחד  מהילדים!

פרטי הילד/ה

שם פרטי
שם משפחה
עולה לכיתה
בית ספר
רגישות לתרופות
רגישות לאוכל
מגבלות רפואיות
באיזו תחנה יורד/ת בסוף היום
מידת חולצה
האם יודע/ת לשחות ללא מצופים
הערות

פרטי ההורים או מבוגר אחר שניתן להשיגו בשעות היום

שם שם 
טלפון
טלפון
טלפון נייד טלפון נייד
E-mail
טלפון בית
   
חתימת מוסר הפרטים _________________

הערה: אם לחיצה על כפתור "שלח להדפסה" לא פועל, ניתן לשלוח את הדף להדפסה מתוך תפריט "קובץ"